fbpx

Bestyrelse pr. 22. Januar 2018 :
Formand
Kenn Thomsen, tidligere direktør Holbæk Kommune. Konsulent.
Valgt af skolekredsen
Næst fmd.
Jan Eriksen, tidligere direktør for Friluftsrådet. Nu fmd. For Vildtforvaltningsrådet
Valgt af skolekredsen
Bestyrelsesmedlem
Hanne Hansen, Formand for NVPRO/campus. Malermester
Valgt af NVPRO/campus
Bestyrelsesmedlem
Jes Wilhelmsen, tidl. Erhvervschef Odsherred. Konsulent
Valgt fra arbejdsgiversiden
Bestyrelsesmedlem
Pernille Ottesen, Direktør for Rørvigcenteret.
Valgt af skolekredsen
Bestyrelsesmedlem
(Vakant)
Bestyrelsesmedl.
(Vakant)
Tilforordnet
Henrik Bendixen, Forstander NVPRO/campus

Luk menu