fbpx

Efterskoleliv på Anneberg Efterskole.
Efterskolen er der,
hvor man møder sig selv i en af de mest afgørende faser i livet.
Dels ved at møde andre unge, der har de samme drømme, håb og usikkerheder som en selv. Dels ved at møde voksne, der forstår unge – på en anden måde end deres forældre. Efterskolelærere er faktisk specialister i den psykologisk mest komplicerede del af menneskeheden – de 14-18 årige.
Efterskolen handler ikke blot om at gennemføre folkeskolens sidste klasser i en anden sammenhæng. Efterskolen handler om videre uddannelse – og videre dannelse.
Efterskolen insisterer på sammenhængskraften. Og på sammenhængen imellem menneskelig dannelse og uddannelse. Ligesom efterskolen insisterer på samfundet. At finde sammen og finde noget sammen.
Bedre forberedt – på uddannelse og på livet
Derfor er grundtanken, at efterskolen er mere forberedende end afslutteende. Kort sagt, at efterskolen både er begyndelsen på videre uddannelse og på resten af livet. I efterskoleånden bevæger vi os fra det merkantile til det menneskelige. Fra det målbare til det mærkbare. Fra det postulerende til det ræsonnerende. Det handler om at blive bedre forberedt på̊ livet i det hele taget. Fordi man lærer værdien af samfund, sammenhold og sammenhængskraft. Og fordi man lærer at tro på sig selv og stole på andre.

Luk menu