fbpx

Erhvervssporets hovedformål er at komplementere FOOD-SAIL & OUTDOOR linjefagene ud fra fremtidens behov og sikre at alle elever kommer i erhverv/uddannelse gennem undervisning og samvær.

Erhvervsretning – innovation og iværksætteri er centrale elementer på erhvervssporet.
Alle landets undervisningssteder står i den udfordrende situation, at på grund af at samfundet konstant ændrer sig, skal de undervise og uddanne børn og unge uden at vide til hvad. Det barn som blev født i 1997 fylder i år 20 år. Han/hun stod i 2012 og var på vej ud af 9. klasse og skulle vælge retning. En netop offentliggjort undersøgelse fra Aarhus Universitet viser, at over de næste 20 år vil næsten 900.000 arbejdspladser blive overtaget af robotter og computere (det svarer til næsten 1/3 af alle arbejdspladser som i dag betjenes af mennesker). Det er den virkelighed som et barn bliver født til i 2017. Samtidigt ved vi fra vores hverdag som ansatte i forskellige produktionslignende undervisningsforløb, at vi er i en stadig forandringsproces, idet både de samfunds rettede vilkår og vilkårene for de unge som bliver elever hos os, konstant ændrer sig. Denne virkelighed skal vi som skole forholde os til – dels den faglige praktiske erhvervsrettede tilgang som netop er anerkendt i FGU aftalen som bærende element og dels den løbende udvikling af de sociale kompetencer.
Det er denne kultur vores undervisningssted skal ”ose” af. Anneberg Efterskole er af den opfattelse, at uddannelse skal føre til, at unge har tre grundlæggende forudsætninger med sig videre ud i verden, nemlig faglighed, entreprenørskab og robusthed.
Faglighed tolkes som, at Anneberg Efterskole skal gøre de unge dannede og duelige på baggrund af en praktisk tilgang.
Entreprenørskab opfattes som en overordnet betegnelse der omfatter kreativitet (iderigdom) og innovation (evne til fornyelse) samt evnen til at føre ideerne og fornyelsen ud i livet.
Robusthed indeholder 3 elementer: – jegstyrke/viljestyrke er en personlig kapacitet til at skabe enhed og sammenhæng i selvforståelsen (styrke til at klare et pres uden at miste sin handlekraft) – Modstandskraft (nogle mennesker klarer sig godt på trods af, at deres livsbetingelser udgør en risiko for at udvikle f.eks. psykiske skader) – Selvkontrol (styrken til at kunne udsætte sine behov)
Efterskolen vil opbygge relationer til det lokale erhvervsliv – i undervisningssituationer og i praktikforløb!

Luk menu