fbpx

Mad / Gastronomi / økologi

Kom tættere på naturens råvarer på bedste økologiske og miljøbevidste måde. Vi tager naturen med helt ind i køkkenet med alt fra skaldyr og frisk fisk fra havet, svampe, bær, vildt fra skoven og grøntsager fra Lammefjorden.
Vi bor lige ved fjorden og har jagt i baghaven.
Vi samarbejder med lokale planteavlere, gårdbutikker og gourmet-restauranter.
Der arbejdes i skolens køkken med alt fra madkultur til flåning af hjorte, smagssammensætning, årstidens fisk, bær, tang og gastro science.

”Jeg tager kokkeuddannelsen efter mit efterskoleophold”

Hvorfor en FOOD linje?
Vi har indenfor det seneste årti oplevet en stigene bevidsthed i forhold til anvendelse af gode sunde fødevarer, og til tilberedning af mad. Vareudbuddet i supermarkederne ændrer sig hastigt, og anvendelsen af lokale fødevarer er stærkt stigende. Vi bombaderes med madprogrammer på TV, og med udsendelser der lader ”eksperter” definere hvad der er godt og skidt indenfor mad og madlavning. Vi er på rekordtid blevet bevidstgjorte ift. værdien af en god og sund kost, men har svært ved at få ændringerne lige så hurtigt indarbejdet i en travl dagligdag. Derudover har vi gennem tiden fjernet os fra en lang række råvarer som tidligere var helt naturlige dele af en varieret dansk kost, men som af forskellige årsager er forsvundet ud. Det skal skolen forsøge, igen at skabe fokus på.
Situationen omkring tilvejebringelse og indtagelse af mad er altid en central ting på en kostskole. Alle elever har en mening om maden, og meningerne er ofte meget forskellige afhængig af baggrund og kultur. Den omstændighed at der bliver sat fokus på alle aspekter af madproduktionen, og at alle elever på skolen kommer til at arbejde både teoretisk og praktisk med emnet, vi give dem en basisviden, som de kan anvende senere i livet.
Den lette adgang til gode fødevarer i Odsherred, kræver at vi tager opgaven seriøst. Vi har let adgang til fisk og vildt, og lokalområdet ”emmer” af grøntsagsproducenter, der kan levere gode råvarer til en fornuftig pris. Dertil kommer, at Odsherred Kommune har et helt særligt fokus på fødevarer, bl.a. med initiativet ”Nyt Nordisk Køkken” og samarbejdet med Hotel- og Restaurantskolen omkring uddannelse lokalt i Odsherred.
Derudover ligger der økonomiske overvejelser til grund for aktiviteten. Udkommet af elevernes undervisning skulle gerne bidrage positivt til skolens kostbudget. Ambitionen er, at levere god sund og eksperimenterende mad, til en rimelig pris. Pædagogisk er det tanken, at eleverne handlere sig frem til en erkendelse af, at god sund kost ikke nødvendigvis er hverken dyr, eller vanskelig at producere.
Skolen arbejder målrettet med FN’s 17 verdensmål, og tre mål er centrale for skolens FOOD-linje: mål nr. 3 (om den generelle sundhed), mål nr. 14 (om livet i havet) og mål nr. 15 (om livet på land). Linjen skal give eleverne en forståelse for kostens betydning for det enkelte menneskes udvikling og velbefindende. Eleverne bibringes en bevidsthed om, at en sund og varieret kost danner grundstenene for kroppens næringsindtag og øger menneskets muligheder for at leve godt og længe. Eleven skal på egen krop opleve at man er hvad man spiser, dvs. opleve at det man indtager har afgørende betydning for evnen til at tænke, lære og koncentrere sig – naturligvis i kombination med god motion.
Linjen skal give eleverne såvel teoretiske som praktiske kompetencer indenfor faget. Skolens mål er at indsamle og anvende så mange råvarer fra lokalområdet som muligt, ikke mindst fra fjorden og skoven, som er skolens nærmeste naboer. Ambitionen er, at vi på ugentlig basis anvender de råvarer som vores elever bringer hjem fra den omkring- liggende natur, dvs. vildt, fisk, svampe, urter og andet som vores natur er rig på. Linjen skal bevidstgøre eleverne om bæredygtig anvendelse af disse gode ressourcer.


Elementerne i kostkonceptet.
Størst mulig brug af lokale fødevarer – økologisk, så vidt muligt. Mindst muligt brug af sukker, ved bevidst brug af alternativer. Maksimalt brug af langsomt nedbrydelige og grove kostfibre samt grove melprodukter.
Frisk frugt på dagligt basis. Der tages udgangspunkt i sæsonens råvarer, som dyrkes af eleverne, eller hentes hos lokale avlere. Det daglige hovedmåltid varieres, og der serveres på ugentlig basis måltider med eksempelvis fisk, vild, suppe, kødfrie dag osv. Variationen gælder også i forhold til aftensmaden. Vi sparer på fedtet gennem fedtfattige tilberedning og fedtfattige råvarer. Vores grundholdning er, at fedtet skal komme fra de sunde fedtkilder.

Luk menu