fbpx

Hvorfor oprette en ny efterskole i Odsherred?
Alt for mange unge har ikke fået de rigtige forudsætninger for at udvikle deres fulde potentiale. Det vil vi gøre noget ved! Vi vil sikre, at de unge finder ind til ressourcerne i sig selv, og får mulighed for at udfolde dem – sammen med andre unge, i respekt for vores omgivelser og i samspil med de naturlige ressourcer!
Vi vil med Anneberg Efterskole give vores bidrag til, at flere unge finder den rette vej i deres videre liv. Uddannelsesmæssigt, erhvervsmæssigt og som menneske i det hele taget. Vi vil kort sagt give flere unge en chance. Vi vil sammen med de unge finde veje, der bygger på bærerdygtighed på alle parametre. De unge på Anneberg Efterskole vil komme til at give deres bidrag til at FN’S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING kommer et skridt nærmere realisering.

Vi tror på de unge – vi tror på bæredygtighed – vi tror på, at vi sammen kan gøre en forskel. Vi vil arbejde for at Anneberg Efterskole bliver en del af ”Unesco skolenetværk”. Vi vil arbejde med sunde bæredygtige fødevarer. På vores FOOD linje vil vi følge processen fra råvarerne produceres til det sunde måltid står på bordet. Gennem samarbejde med lokale producenter og lokale spisesteder vil de unge opleve at bæredygtighed, kvalitet og gourmet kan følges ad. Fra jord til bord – fra bund til mund! Vi skal passe på naturen og de naturlige ressourcer vi har omkring os. Gennem vores OUTDOOR aktiviteter vil vi respektfuldt bruge naturen, og sammen med de unge opleve og udvikle en bæredygtig forståelse og et grønnere Danmark.
Vi vil arbejde for at Anneberg Efterskole godkendes som ”grøn skole” med ”grønt flag”. På SAIL linjen vil efterskolens unge få både teoretiske og praktiske kompetencer indenfor sejlads. Den vil gøre dem klar til at sejle og bevidste om livet til søs. Gennem aktiviteterne på vandet får de unge et værdifuldt afsæt til at udvikle færdigheder og forståelse for bæredygtigt brug af havene og deres ressourcer.
Vi vil gøre de høje ambitioner om bæredygtigt samvær og samspil med omgivelserne til virkelighed. Gennem alle linjerne vil vi give alle de unge individuelle muligheder for at afprøve de erhvervsmæssige drømme i det rigtige erhvervsliv, og de kan omsætte deres individuelle ambitioner på rigtige arbejdspladser. De unge på Anneberg Efterskole udvikler egne ressourcer, og medvirker til at skabe et bedre og mere bæredygtigt samfund.
Anneberg Efterskole vil være kendt på Mangfoldighed og Rummelighed. Her skal der være plads til alle, uanset baggrund og forudsætninger. Forskellighed er en styrke og sammen vil vi kunne mere end vi kan hver for sig. Vi har fokus på det enkelte menneske og på fællesskabet. Et godt fællesskab kræver tolerance og medansvar for, at alle trives og har det godt. Det er et fælles ansvar for både de unge og de voksne på skolen. Vi har fokus på Innovation og er nysgerrige og nyskabende i vores omgang med hinanden og i vores tilgang til opgaver og aktiviteter. Vi gør uddannelse til et eventyr og skaber nysgerrighed for læring. Vi ønsker, via inspirerende og motiverende undervisning, at åbne elevernes øjne for værdien af læring og nysgerrighed til viden.
På Anneberg Efterskole stiller vi tydelige krav og forventninger til hinanden. Vi vil give de unge udfordringer i både trygge rammer og i helt nye situationer. Vi vil give positive oplevelser af egne evner og kræfter.
Vi udfordrer den enkelte fagligt, personligt og fysisk. Vi taler om det vi kan, frem for det vi ikke kan og anvender anerkendende pædagogik. Vi har fokus på den enkeltes indlæring og vi tror på, at Anneberg Efterskole giver læring for livet og klæder de unge endnu bedre på til livets udfordringer og gennemførelse af en uddannelse.
Kommunikation og Dialog vægtes højt. På Anneberg Efterskole er det derfor vigtigt for os, at vi taler ordentligt til hinanden, at vi respekterer hinanden og har en rar måde at omgås hinanden på. Det er vigtigt at tale sammen, også om det der kan være svært, og vi tror på at problemer bedst løses gennem dialog. Kommunikation mellem forældrene og skolen er en forudsætning for et godt samarbejde og gensidig respekt partnerne imellem, så også det vægtes derfor højt af skolen. Det kræver viden, fantasi, mod og tolerance at navigere i en kompleks verden.
Samspillet mellem linjerne FOOD / SAIL/ OUTDOOR og Erhvervssporet skaber det levende læringsrum, som kan være med til at give den enkelte de personlige, sociale og faglige kompetencer, der kan være afgørende for at kunne begå sig i et levende og dynamisk samfund.

Luk menu