fbpx

Pris:
Anneberg Efterskole bliver først endelig godkendt til at modtage statstilskud i skoleåret 2019/2020. Det har umiddelbart ingen indflydelse på den andel af betalingen for opholdet, der betales af forældre eller andre. Skolens bestyrelse har besluttet, at fastsætte betalingen, så den svarer til den gennemsnitlige forældrebetaling for efterskoler i Danmark.
Beløbet er fastsat til kr. 2.000 pr. uge i 42 uger. Beløbet forfalder til betaling den sidste bankdag i den forudgående måned. Den første rate betales dog ultimo juni.

Ved indmeldelse opkræves følgende:
Indmeldelsersgebyr kr. 2000:
Indmeldelsesgebyret er et administrationsgebyr, som skal dække de omkostninger, skolen har ved at modtage ansøgningen om optagelse, og efterfølgende udarbejdelse og indgåelse af skolekontrakt.

Anden særlig betaling i forbindelse med valgfag:
Jagttegn:
For elever der et tilknyttet skolens arbejde med faget “Jagt”, og som ønsker at erhverve jagttegn, opkræves en egenbetaling på 2.500 kr. De 1.500 kr. betales i august måned (ved skolestart), mens den resterende del opkræves 1. januar.
Dykning:
For eller der ønsker at erhverve dykkercertifikat, opkræves en egenbetaling på 2.500 kr. De 1.500 kr. betales i august måned (ved skolestart), mens den resterende del opkræves 1. januar.
Der er tale om et PADI OPEN WATER certifikat.
Der arbejdes lige nu på flere andre tilbud ifm. valgfagundervisningen. Beskrivelse og økonomi vil kunne ses på denne side om kort tid.

Luk menu