fbpx

Anneberg Efterskole har en række forventninger til dig som elev:
At du medbringer en computer til undervisningsbrug.
At du selv sørger for at overholde mødetider og andre aftaler på efterskolen.
At du deltager i efterskolelivet generelt og indgår i praktiske opgaver, f.eks. madlavning og rengøring.
At du deltager i planlagt fysisk aktivitet
At du overholder efterskolens regler om rygning, alkohol, tyveri og mobning.
Følgende medfører som hovedregel bortvisning:
Indtagelse af euforiserende og alkohol
Mobning og tyveri på efterskolen
Tyveri i lokalsamfundet kan medføre bortvisning
Rygning på skolen
Vold på efterskolen.
Hvis ovenstående gentagne gange overskrides forbeholder efterskolen sig ret til at opsige samarbejdet med eleven.

Luk menu