fbpx

SAIL linjefag

4 LANDE – 3 UGERS SEJLTOGT
Har du lyst til at være en del af besætningen på et stort træskib, så er dette linjen for dig! Her får du teoretiske og praktiske kompetencer indenfor sejlads og søfart. Efter søsikkerhedskursus og praktiske øvelser, kommer du på 3-ugers togt igennem 4 lande med træ­skibet Hjalm.
Sail samarbejder med danske rederier, Søfartsskolen og Fiskeriskolen for at formidle erfaringer og forbindelser, der kan hjælpe dig videre til uddannelse og job.
Anneberg Efterskole har yderligere en fiskekutter, et sejlskib, en chalup som anvendes i undervisningen ligesom kajakker og kanoer bruges til vandtilvænning.
Du får mulighed for at tage speedbådsbevis.

Sail kan være første skridt mod en hobby for livet, eller starten på et job i Maersk Line.

SAIL linjefag

SAIL skal give efterskolens unge teoretiske og praktiske kompetencer indenfor sejlads.
SAIL linjen skal gøre de unge klar til at sejle og bevidste om livet til søs. Den skal præsentere de unge for mulige erhvervs-veje i Det blå Danmark og give dem erfaringer og forbindelser der kan hjælpe dem til uddannelse og job.
De skal i både teori og praksis lære:
• Praktisk Navigation (I sejljoller eller mindre motorbåde)
• Teoretisk navigation
• Speedbådskørekort eller Duelighedsbevis
• Førstehjælp
• Marinebiologi, (m. undervandsjagt) Miljø, forureningsbekæmpelse. SMS-håndbog.
• Vedligehold
• Praktisk sømandsskab (knob, stik, øjesplejs, wiresplejs, trossesplejs, tacklinger, surring af last og kistebænke)
• Skibet som arbejdsplads
Desuden berøres: Motorlære og Skibsteknik, samt Søsikkerhed og Arbejdssikkerhed (værnemidler, arbejdstøj, faldsikring, klatring mm.)

Luk menu