fbpx

Vejledning på Anneberg Efterskole.
Skolens overordnede mål med vejledningen er, at eleven igennem den daglige undervisning og en løbende vejledningsproces, opnår et solidt personligt og fagligt grundlag for at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse.
Vejledningsproces- og tilbud tager udgangspunkt i den enkelte elevs behov, på baggrund af elevens uddannelsesplan og forudsætninger fra grundskolen – herunder elevens uddannelsesparathedsvurdering.
Forskellige vejledingsaktiviteter skal sikre, at eleven bliver bevidst om egne interesser og styrkeområder og på baggrund heraf bliver i stand til at opstille mål for fremtiden.
Linjelærerens samarbejde med forældrene skal medvirke til, at elever og forældre tager aktivt del i vejledningsprocessen og tager ansvar for trufne beslutninger og et medansvar for, at de opstillede mål nås.
Individuel vejledning tilbydes elever, der af afgivende skole er vurderet ikke uddannelsesparate. Vejledningsprocessen skal medvirke til, at eleven opnår erkendelse af egne forventninger og forudsætninger og derigennem kan udarbejde en uddannelsesplan, der matcher og tager afsæt i elevens ønsker om uddannelse samt elevens faglige, personlige og sociale forudsætninger.
Vejledningen/vejlederne er en del af hverdagen
Personlig og nærværende vejledning – helhedsorienteret
Vejlederen har en hurtig og daglig kontakt med linjelærerne
Vejlederen er ikke styret af en kontortid, men en del at eleverne hverdag
Vejlederen og eleven kender hinanden fra andre situationer end vejledningen

Luk menu